Sheet bản nhạc bài hát: Sợi khói mùa đông - Võ Tá Hân,Cao Nguyên - PDF

Bản nhạc, sheet, node nhạc, guitar pro tabs bài hát: : Sợi khói mùa đông - Võ Tá Hân,Cao Nguyên - PDF - (1. Gió [G] ơi đưa [C/G] giùm ta sợi [G] khói Mà cô [C] em [A...)

2 years ago177 Sheet
Có thể bạn thích