Sheet of song: Yêu em bằng cả trái tim (Love me with all of your heart) - Phạm Duy,Rafael Gaston Perez,The Rigual Brothers

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Yêu em bằng cả trái tim (Love me with all of your heart) - Phạm Duy,Rafael Gaston Perez,The Rigual Brothers - (Version 1: [D] Yêu em, xin anh yêu [Bm] thương từ trong đá...)

Maybe you like