Sheet of song: Yêu em anh làm thơ - Phạm Anh Dũng,Vương Ngọc Long

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Yêu em anh làm thơ - Phạm Anh Dũng,Vương Ngọc Long - (Có lần em [G] hỏi Anh biết làm [D] thơ Biết tự thuở [C] nào?...)

3 years ago611 Sheet

Sheet - Images: Yêu em anh làm thơ
Maybe you like