Sheet of song: Xin như làn mây trắng - Nguyễn Ánh 9

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Xin như làn mây trắng - Nguyễn Ánh 9 - (1. [C] Xin như làn mây [Am] trắng trên trời [Dm] xanh đùa gi...)

3 years ago673 Nguyễn Ánh 9 Sheet

Sheet - Images: Xin như làn mây trắng
Maybe you like