Sheet of song: Xin lỗi em

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Xin lỗi em - (1. [Dm] Em nói đi tình [C] yêu có lỗi [A7] gì ? Trách nhau [...)

a year ago257 Cát Hải Sheet

Sheet - Images: Xin lỗi em
Maybe you like