Sheet of song: Xin dâng em tình nầy - Nguyễn Dũng,Thảo Hồ

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Xin dâng em tình nầy - Nguyễn Dũng,Thảo Hồ - (Em [Am] như vầng trăng sáng Em [E] như giọt rượu [Dm] nồng C...)

2 months ago73 Boston Sheet

Sheet - Images: Xin dâng em tình nầy
Maybe you like