Sheet of song: Xin chọn nơi này làm quê hương - Nguyễn Ngọc Thạch,Nguyễn Đức Quang

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Xin chọn nơi này làm quê hương - Nguyễn Ngọc Thạch,Nguyễn Đức Quang - (1. Ta còn những [F] người ngồi quanh đây, trán in vết [C] nh...)

3 years ago907 Sheet

Sheet - PDF: Xin chọn nơi này làm quê hương
Maybe you like