Sheet bản nhạc bài hát: Xa - Đỗ Quang Màu

Bản nhạc, sheet, node nhạc, guitar pro tabs bài hát: : Xa - Đỗ Quang Màu - (1. [Em] Xa [C] xa xa mãi [D7] mãi mãi rời [G] xa [E7] Những ...)

3 months ago49 Đỗ Quang Màu Sheet

Sheet - Images: Xa
Có thể bạn thích