Sheet of song: Về với ta, tình ơi - Như Ngọc Hoa

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Về với ta, tình ơi - Như Ngọc Hoa - (1. Nhóm ngọn lửa [Em] hồng sưởi ấm tình [Am] nhau Ngày mai đ...)

3 years ago452 Blues Như Ngọc Hoa Sheet

Sheet - Images: Về với ta, tình ơi
Maybe you like