Sheet bản nhạc bài hát: Vẫn là em - Trần Duy Đức,Trần Thiện Hiệp

Bản nhạc, sheet, node nhạc, guitar pro tabs bài hát: : Vẫn là em - Trần Duy Đức,Trần Thiện Hiệp - (Vẫn là [E7] em tóc lẫn màu [E/Ab] sương Lược gương gãy [G] v...)

a month ago60 Sheet

Sheet - PDF: Vẫn là em
Có thể bạn thích