Sheet of song: Từ ngàn xưa

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Từ ngàn xưa - (Intro: [Am][Bdim]-[E7][Am]-[Dm][G]-[C][E7] [Am][Bdim]-[E7][A...)

a year ago328 Lm. Kim Long Sheet

Sheet - PDF: Từ ngàn xưa
Maybe you like