Sheet of song: Trần Thiện Thanh, dòng nhạc một thời chinh chiến

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Trần Thiện Thanh, dòng nhạc một thời chinh chiến - (Xin cám ơn anh, một thời chinh [Dm] chiến Tay ôm [Gm] đàn, ô...)

3 years ago774 Slow Sheet

Sheet - Images: Trần Thiện Thanh, dòng nhạc một thời chinh chiến
Maybe you like