Sheet of song: Tôi yêu - Như Ngọc Hoa

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Tôi yêu - Như Ngọc Hoa - (Intro: [D][F#m][G][D]-[Em][Bm][Em][A] [D][F#m][G][D]-[Em][Bm...)

3 years ago511 Như Ngọc Hoa Sheet

Sheet - PDF: Tôi yêu
Maybe you like