Sheet of song: Tiếc nhau

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Tiếc nhau - (1. Từ [Dm] em nước mắt ra [F] đi Tôi [C] về ân [Am] hận chuy...)

2 months ago56 Sheet

Sheet - Images: Tiếc nhau
Maybe you like