Sheet of song: Thôi cũng đành

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Thôi cũng đành - (1. Con sóng [Em] tình nào đưa [Am] ta về biển [Em] nhớ Hương...)

4 years ago1389 Ngô Tín Sheet

Sheet - Images: Thôi cũng đành
Maybe you like