Sheet of song: Thôi cũng đành - Ngô Tín

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Thôi cũng đành - Ngô Tín - (1. Con sóng [Em] tình nào đưa [Am] ta về biển [Em] nhớ Hương...)

a year ago203 Ngô Tín Sheet

Sheet - Images: Thôi cũng đành
Maybe you like