Sheet of song: Thơ cho chị - Như Ngọc Hoa,Thanh Hương

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Thơ cho chị - Như Ngọc Hoa,Thanh Hương - (1. Đời người như gió [Dm] thoảng Vợ chồng như nhện [Gm] giăn...)

3 years ago499 Sheet

Sheet - Images: Thơ cho chị
Maybe you like