Sheet of song: Thế là hết 2 - Minh Tuấn,Thi Hạnh

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Thế là hết 2 - Minh Tuấn,Thi Hạnh - (1. Thế [Em] là ta đã [G] xa nhau Hôm nay vạt [B7] mãi về sau...)

3 years ago479 Rhumba Sheet

Sheet - PDF: Thế là hết 2
Maybe you like