Sheet of song: Sầu tím chiều đông

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Sầu tím chiều đông - (Đông lại [Am] về lạnh đầy con phố [C] vắng Em có [E7] còn nơ...)


Sheet - PDF: Sầu tím chiều đông
Maybe you like