Sheet of song: Sài Gòn chiều không em

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Sài Gòn chiều không em - (Sài [Am] Gòn chiều không [G] em Phố [F] quen bỗng xa [Am] lạ...)

a year ago176 Thiên Tuế Sheet

Sheet - PDF: Sài Gòn chiều không em
Maybe you like