Sheet bản nhạc bài hát: Niềm đau trong đáy mắt - Lê Xuân Thơm,Ngô Đức

Bản nhạc, sheet, node nhạc, guitar pro tabs bài hát: : Niềm đau trong đáy mắt - Lê Xuân Thơm,Ngô Đức - (1. [Gm] Bao đêm dài nước mắt em rơi [Gm] [Gm] Giấu niềm [D7]...)

4 months ago70 Sheet

Sheet - Images: Niềm đau trong đáy mắt
Có thể bạn thích