Sheet of song: Như lời dấu yêu - Lm. Văn Chi

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Như lời dấu yêu - Lm. Văn Chi - (1. [Am] Con là [Dm] con lòng [E7] Mẹ [Am] Mẹ là [E7] Mẹ lòng...)

3 years ago619 Lm. Văn Chi Sheet

Sheet - PDF: Như lời dấu yêu
Maybe you like