Sheet of song: Nhớ em là anh nói thật - Phi Sơn

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Nhớ em là anh nói thật - Phi Sơn - ([A] Khi ta xa nhau anh đâu [E] nào có nghĩ Sẽ nhớ [F#m] em n...)

4 years ago859 Pop Phi Sơn Sheet

Sheet - Images: Nhớ em là anh nói thật
Maybe you like