Sheet of song: Nhìn bóng hoàng hôn - Vi Tuấn Đại,Đỗ Hồng Phượng

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Nhìn bóng hoàng hôn - Vi Tuấn Đại,Đỗ Hồng Phượng - (1. Chiều thu man [Am] mác, bóng lá [Dm] rơi bên [Am] thềm [G...)

Maybe you like