Sheet of song: Ngàn năm vẫn đợi (Dakishimete) - Nhạc Nhật,Khúc Lan

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Ngàn năm vẫn đợi (Dakishimete) - Nhạc Nhật,Khúc Lan - (1. [Em] Bên nhau ta say đắm ôi hạnh [B7] phúc đôi mình [Am] ...)

3 years ago719 Rhumba Sheet

Sheet - PDF: Ngàn năm vẫn đợi (Dakishimete)
Maybe you like