Sheet of song: Mượn em - Như Ngọc Hoa,Đỗ Hữu Tài

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Mượn em - Như Ngọc Hoa,Đỗ Hữu Tài - (1. Mượn [G] em mười ngón tay ngà Vẽ lên nét [D7] đẹp mượt mà...)

3 years ago512 Rhumba Sheet

Sheet - Images: Mượn em
Maybe you like