Sheet of song: Một thoáng sông quê

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Một thoáng sông quê - ([C] Em cứ tưởng con [F] sông rồi sẽ cũ [C] Nước sẽ nhuộm [F]...)


Sheet - PDF: Một thoáng sông quê
Maybe you like