Sheet bản nhạc bài hát: Miền sám hối

Bản nhạc, sheet, node nhạc, guitar pro tabs bài hát: : Miền sám hối - (Đêm đó em [B7] về ướm hạt [Em] sương Vừa khung mi [C] mắt đẹ...)

10 months ago151 Thảo Hồ,Mộc Lan Sheet

Sheet - Images: Miền sám hối
Sheet - PDF: Miền sám hối
Có thể bạn thích