Sheet of song: Mây và núi

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Mây và núi - ([D] Anh, nếu như anh là [Bm] núi [D] Em chắc em sẽ thành [Em...)

10 months ago323 Nguyên Bích,Mộc Lan Sheet

Sheet - PDF: Mây và núi
Maybe you like