Sheet of song: Lời tình đầu tiên - Lê Vân Tú

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Lời tình đầu tiên - Lê Vân Tú - (Có một [Am] lần trời nghiêng nắng bên [Dm] thềm Em thẹn [E7]...)

3 years ago451 Lê Vân Tú Sheet

Sheet - PDF: Lời tình đầu tiên
Maybe you like