Sheet of song: Là nắng, là gió - Nguyễn Tâm Hàn

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Là nắng, là gió - Nguyễn Tâm Hàn - (1. Là nắng em chợt [Em] đến sưởi ấm tim bơ [B7] vơ Tôi bước ...)

3 years ago505 Nguyễn Tâm Hàn Sheet

Sheet - PDF: Là nắng, là gió
Maybe you like