Sheet of song: Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển - Phạm Đình Chương,Du Tử Lê

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển - Phạm Đình Chương,Du Tử Lê - (1. Khi tôi [C] chết hãy [D7] đem tôi ra [G] biển [Dm] Đời lư...)

3 years ago403 Slow Rock Sheet

Sheet - Images: Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển
Maybe you like