Chord/Tab song: Mười năm đợi chờ - Nguyễn Duyên Phước

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Mười năm đợi chờ - Nguyễn Duyên Phước - (Trên chuyến xe [Am] ca về quê hương miền [G] Trung đất nổi x...)

--
Trên chuyến xe [Am] ca về quê hương miền [G] Trung đất nổi xa [C] vời
Ai tới quê [Dm] tôi xem hàng dương [E7] liễu cát trắng biển xanh [Am] rờn
Nhìn dừa xanh [G] xanh ánh nắng long [F] lanh gió biển trong [Dm] lành
Hoàng hôn trầm [E7] lắng mây trời bay [Am] bay.

Xa cách bao [Am] lâu giờ trên xe [G] ca trở về quê [C] nhà
Thăm má thăm [Dm] ba bao ngày xa [E7] cách nhớ thương con mỏi [Am] mòn
Giờ về quê [G] xưa say gió say [F] trăng say biển nơi [Dm] này
Gặp nhau chúng [F] mình chuyện [E7] tình quê [Am] hương.

[G] Ôi xa cách [C] rồi mười năm đợi [E] chờ
Mười [E7] năm tôi nhớ [Am] em
Giờ về quê [G] xưa tôi thương người em [F] gái
Duyên dáng mái tóc [E7] thề đêm về nhìn trăng [Am] lên.

Thôi nhé em [Am] ơi còn đêm nay [G] thôi mai giã từ lên [C] đường
Xa cách quê [Dm] hương nghe tình lưu [E7] luyến biết mấy yêu thương [Am] nhiều
Giờ về quê [G] xưa say gió say [F] trăng
Say biển nơi [Dm] này cầu xin ước [F] nguyện mai còn [E7] về thăm [Am] em.

Chords List

Chord: Mười năm đợi chờ - Nguyễn Duyên Phước - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like