Trên chuyến xe [Am] ca về quê hương miền [G] Trung đất nổi xa [C] vời Ai tới quê [Dm] tôi xem hàng dương [E7] liễu cát trắng biển xanh [Am] rờn Nhìn dừa xanh [G] xanh ánh nắng long [F] lanh gió biển trong [Dm] lành Hoàng hôn trầm [E7] lắng mây trời bay [Am] bay. Xa cách bao [Am] lâu giờ trên xe [G] ca trở về quê [C] nhà Thăm má thăm [Dm] ba bao...