Chord/Tab song: Ever Forever (OST Gia Tài Của Ngoại)

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Ever Forever (OST Gia Tài Của Ngoại) - (Nı [G]ch̀wng welā [C]dī« nı [D]s̄ìng thī̀ reā mī [G]kạn ṭhex...)

--
Nı [G]ch̀wng welā [C]dī« nı [D]s̄ìng thī̀ reā mī [G]kạn
ṭhex [Em]yạng pĕn rxy [C]yîm k̄hxng thuk wạn thī̀ [D]yạng khng chạdcen nı [G]cı
kạb [G]khn thī̀ khxy pra[C]khxng thī̀ [D]xob kxd c̄hạn [G]wị̂
thī̀ [A7]kum mụ̄x c̄hạn dein pị nı [D7]h̄ạwcı k̄hxng ṭhex
nı thuk reụ̄̀xng [G]rāw mị̀ ẁā r̂āy h̄rụ̄x [C]dī yạng mī p̣hāph [D]ṭhex nı thuk winā[Em]thī
nān thèā[C]rị mị̀ khey lb leụ̄xn [D]mā cn wạn [G]nī̂
 
yạng xyū̀ nı h̄ạ[G]wcı kĕb [D]wị̂ thuk p̣hāph [Em]cả
khwām ngdn[D]gām thī̀ mī yạng [C]xyū̀ trng nī̂ yạng xyū̀ kạb c̄hạn h̄emụ̄xn [D7]khey
dị̂ [G]xyū̀ k̄ĥāng[D]«kạn xyū̀ nı chīwit [Em]ṭhex
ch̀āng [D]mī khwām h̄māy h̄elụ̄x [C]kein ṭhex [Am]yạng pĕn khwām s̄wy[D7]ngām k̄hxng c̄hạn [G]s̄emx
 
khng [C]mī pheīyng khả deim« xyāk h̄ı̂ [Bm]ṭhex dị̂ [Em]fạng
h̄ı̂ [A7]ṭhex dị̂ rū̂ chèn kạn ẁā [D7]c̄hạn nận rạk ṭhex
nı thuk reụ̄̀xng [G]rāw mị̀ ẁā r̂āy h̄rụ̄x [C]dī yạng mī p̣hāph [D]ṭhex nı thuk winā[Em]thī
nān thèā[C]rị mị̀ khey lb leụ̄xn [D]mā cn wạn [G]nī̂
 
yạng xyū̀ nı h̄ạ[G]wcı kĕb [D]wị̂ thuk p̣hāph [Em]cả
khwām ngdn[D]gām thī̀ mī yạng [C]xyū̀ trng nī̂ yạng xyū̀ kạb c̄hạn h̄emụ̄xn [D7]khey
dị̂ [G]xyū̀ k̄ĥāng[D]«kạn xyū̀ nı chīwit [Em]ṭhex
ch̀āng [D]mī khwām h̄māy h̄elụ̄x [C]kein ṭhex [Am]yạng pĕn khwām s̄wy[D7]ngām k̄hxng c̄hạn [G]s̄emx

Chords List

Maybe you like