Chord/Tab song: Đời Mà Kệ Nó Đi - Huy Thái

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Đời Mà Kệ Nó Đi - Huy Thái - (1. Từ [Am]giã kiếp sống giang hồ Cho tôi [C]xin hai chữ bình...)

8 months ago146 Huy Thái
--
1. Từ [Am]giã kiếp sống giang hồ
Cho tôi [C]xin hai chữ bình [Am]yên
Nơi [A7]tráng lệ phồn [Dm]hoa bôn ba đời sương [C]gió
Trăm ngàn gian [G]khó để đó tôi [F]lo. [E]
 
2. Sợ [Am]lắm chữ nghĩa chữ tình
Khi gian [C]nan nghĩa tình vội [Am]tan
Đâu [A7]ai nhớ khi [Dm]xưa nghéo tay thành tri [C]kỷ
Nghèo trong gian [G]khó nhưng [E7]chữ tình ấm [Am]êm.
 
ĐK:
Nhưng [G]thôi đời [C]mà kệ nó [Em]đi
Hợp rồi [G]tan ôi kiếp sống vô thường
Sa cơ biết chân [E7]tình lúc cơn hàn không kẻ đón [Am]người đưa.
 
3. Lặng [Am]lẽ kiếp sống âm thầm
Không mưu [C]toan tính toán thiệt [Am]hơn
Cô [A7]đơn bước trong [Dm]đêm kiếp giang hồ lạc [C]thứ
Thói đời [E7]mà kệ nó [Am]đi.

Chords List

Chord: Đời Mà Kệ Nó Đi - Huy Thái - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like