Sheet of song: Em Đi Rồi - Lam Phương - PDF

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Em Đi Rồi - Lam Phương - PDF - ([Am]Em đi rồi đường xưa có nắng không anh [Dm] Lá hoa còn xa...)

3 years ago1050 Slow Lam Phương Sheet
Maybe you like