Cuộc sống [C] khốn khó với bao [Am] bộn bề, gần lại [F] bên nhau để ta Dù tôi đi thật [C] xa có tới nơi phương nào [Am] Sẽ vẫn luôn nhớ [F] về một gia đình trong tôi...