Songs of artist: Trịnh Lâm Ngân

Songs Chords Lyrics of artist: Trịnh Lâm Ngân

Trịnh Lâm Ngân

Trịnh Lâm Ngân
a few seconds ago0 Views 0 songs

Trịnh Lâm Ngân là một nhóm nhạc thành lập năm 1962 và hoạt động đến năm 1975, tên lấy từ nghệ danh ghép của các nhạc sĩ: Trần TrịnhLâm Đệ (không tham gia việc sáng tác) và Nhật Ngân. Những sáng tác tiêu biểu của nhóm là Mùa xuân của mẹNgười tình và quê hương,Qua cơn mêXuân này con không vềYêu một mình...