Sáng tháng [A] tư La Hai mù sương Chiều tháng [Bm] tư La Hai nồm [A] mát Nắng lên [A] nương con ong làm mật Gió yêu [A] thương gọi đàn Kơ-tia Đến La [D] Hai em quên đường về Sáng tháng [C#m] tư La Hai mù sương Đến La [Bm] Hai em càng ngẩn ngơ Chiều tháng [E7] tư La Hai nồm [A] mát Đến La [D] Hai nghe thơm mật ngọt Nước giếng [C#m] trong hơn trên...