Songs of artist: Thy Linh

Songs Chords Lyrics of artist: Thy Linh

Thy Linh

Thy Linh
a few seconds ago0 Views 0 songs

Thy Linh là nghệ danh của nhạc sĩ Trương Hoàng Xuân. Ông sinh năm 1939 tại Sài Gòn.

Năm 1960, ông tốt nghiệp Sư phạm, về dạy tại Long Khánh, tỉnh Bình Tuy.

Năm 1968 đi lính và được điều về Đài phát thanh Quân đội làm việc chung với Tô Kiều Ngân, Đỗ Kim Bảng, Trầm Tử Thiêng.

Năm 1972 ông được Bộ Giáo dục VNCH bổ nhiệm về dạy nhạc tại trường Trung học tổng hợp Nguyễn An Ninh, Quận 10.

Năm 1978, Sở giáo dục chính quyền mới cho thôi việc, ông xin qua Ngành Bưu điện làm công tác văn nghệ quần chúng cho đến ngày nghỉ hưu.

Trương Hoàng Xuân bắt đầu sáng tác vào năm 1966 và có nhiều tác phẩm được thâu vào các đĩa hát, băng thời điểm đó. Một số tác phẩm của ông: Bạc trắng lửa hồng, Cung tơ chiều, Hái hoa rừng cho em, Mùa hoa giã biệt...