1. Em có [C] nghe mùa thu mưa giăng lá [Em] đổ Em có [Dm] nghe nai [G7] vàng hát khúc yêu [C] đương Và em có [F] nghe khi mùa thu tới Mang ái [Em] ân mang tình yêu [Am] tới Em có [Dm] nghe, nghe hồn thu [G7] nói mình yêu nhau [C] nhé 2. Em có [C] hay mùa thu mưa giăng gió [Em] nhẹ Em có [Dm] hay thu về hết dấu cô [C] liêu Và em có [F] hay khi mùa...