1. Tôi quen biết [Am] anh giữa một [Em] đêm thật tình [Am] cờ Sân ga vắng thưa [F] người và ngoài [A7] kia vẫn mưa [Dm] rơi Tình chưa thành [Am] lời vì còn ngại tình gian [C] dối Rồi ta đã quen [F] nhau và cho [Em] nhau phút hẹn [Am] hò Còi tàu vang [Am] lên xé màn [Em] đêm thật hãi [Am] hùng Bên nhau phút giây [F] này sợ ngày [A7] mai cách xa...