1. [Em] Đời sinh viên có cây [D] đàn gui-[Em] tar [C] Đàn ngân lên chúng ta [D] cùng hòa [G] ca [Am] Có anh bạn xa [Em] nhà [Am] Có cô [D] bạn nhớ [G] cha [C] Cất vang [Bm] cùng lời [Em] ca. 2. [Em] Đời sinh viên quý cây [D] đàn [Em] guitar [C] Nhờ guitar mới quen [D] nàng mời [G] ca [Am] Buông tiếng đàn, tang [D] tình tang [G] tính [C] Hát lên [D...