Tưởng anh [Gm] quên, nên tôi nhắc ngày mai cuối tuần Tôi theo tàu về thăm quê [F] cũ, anh có [Dm7] nhắn gửi gì không [Gm] anh Tưởng anh [F] quên, nên tôi [Gm] nhắc kỷ niệm ngày [F] xưa Ta chung [Cm] trường đi sớm về [Dm] trưa, nấp bên hè đợi tạnh cơn [Gm] mưa [Dm] [Gm] [G] Tưởng anh quên, quên con đường mòn đưa chân [C] anh Nuôi chí [D7] lớn đi...