[Dm] Khi bình minh ta [C] chia tay người ơi [F] Đêm nay nữa thôi rồi mình [C] xa nhau mãi mãi [Dm] Đây bàn tay anh [Am] nắm cho chặt vào Để [F] rồi mai mình sẽ mất [A7] nhau. [Dm] Không tại ai cho [C] ta xa lìa nhau [F] Anh hay là em dều là [C] người không có lỗi [Dm] Không hợp nhau ta [Am] cố yêu làm gì Yêu [F] nhau không vui yêu làm [A7]...