Mùa thu [Dm] rồi ngày hăm ba Ta đi [Dm] theo tiếng kêu sơn hà nguy biến Rền khắp trời lời hoan [C] hô dân quân nam Nhịp chân tiến lên trận [Dm] tiền Thuốc súng [Dm] kém, chân đi [F] không Mà lòng [G] người giàu lòng vì [Dm] nước Nóp với giáo mang ngang [F] vai Nhưng thân [Gm] trai nào kém oai [Dm] hùng Cờ thắm tung bay ngang [F] trời sao vàng...