Songs of artist: Sonny Bono

Songs Chords Lyrics of artist: Sonny Bono

Sonny Bono

Sonny Bono
a few seconds ago0 Views 0 songs

Salvatore Phillip "Sonny ", Bono ( / boʊnoʊ / , sinh ngày 16 Tháng Hai năm 1935 - mất ngày 05 tháng một năm 1998 ) là một nghệ sĩ, nhà ghi âm và sản xuất người Mỹ, người trở nên nổi tiếng sau khi hợp tác với người vợ thứ hai của ông là Cher , như một bộ đôi nổi tiếng Sonny & Cher . Ông cũng là thị trưởng thành phố Palm Springs, California 1988-1992 và nghị sĩ cho thành phố lần thứ 44 của California từ năm 1994 đến khi qua đời trong một tai nạn trượt tuyết