[Am] Ðường vắng đêm [C] thâu rót thêm [Am] niềm đau Ðời trót tiêu [F] hoang phí bao ngày [C] tháng [A7] Ôi [Dm] mơ ước tàn [G] phai nhanh Thương [C] cho tóc còn đang [F] xanh Một [E7] đời sầu đã mênh mông [Am] Một bóng cô [C] đơn bước trên [Am] đường khuya Tìm dấu thân [F] yêu phố xưa ngày [C] cũ [A7] Nhưng [Dm] trong cõi lòng [G] hoang vu Bao...