1. [Am] Nghe hạt mưa rơi xuống cho lòng nhói [Em] đau Ngày em [G] ra đi mưa buốt giá trên đường [Am] khuya Vì em, nào đâu hay biết em lừa dối [Em] anh Ngày em [G] ra đi chẳng nói một [Am] lời 2. Và ngày [C] đó anh nhớ chính con đường [G] kia Buồn mưa [Dm] rơi em nỡ bước đi chẳng [Am] tạ từ Để giọt [F] mưa như thuỷ tinh Và giọt nước [G] mắt rơi...