[Dm] Ngát [G] xanh, xanh [C] như khung [F] trời [Dm] Tình yêu màu [Bb] xanh lúc [C] em đã yêu [F] rồi [Dm] Ấm [G] êm trong [C] đôi tay [F] người [Dm] Đời bao nồng [Bb] say khi [A7] môi hồng tìm [Dm] môi [Dm] Ngát [G] xanh khi [C] em bên [F] chàng [Dm] Tình yêu màu [Bb] xanh vuốt [C] ve trái tim [F] buồn [Dm] Đã [G] qua đi [C] cơn mê [F]...